...

Aanleveren bestanden

Bestanden kunnen aangeleverd worden in 1 van de volgende bestands formaten er dient altijd een pdf meegestuurd te worden van het bestand. Let op: alle lijnen/knooppunten moeten gesloten zijn en 1 op1 dus niet op schaal.

  • PLT
  • AI ( adobe illustrator)
  • EPS
  • DXF ( in overleg)
  • CDR (Coreldraw in overleg)
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.